ด้วยความหลากหลายของสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน Diva marketing จึงให้บริการผลิตสื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด สื่อที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ รวมถึงสามารถสื่อสารได้ในวงกว้าง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็น

•  Video Presentation

•  Video Profile

•  Video Corporate

•  Documentary

•  Sale Kit Video

•  Education Video

•  TVC

•  Party Video

•  Radio Spot

•  Music Video

•  Web Site

รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทต่างๆในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม

.....................................................................................